UESC concede título de Honoris Causa a Cyro de Mattos.